Czy polscy konsumenci są gotowi na mleko A2?

Blisko 60 proc. ankietowanych deklaruje, że z chęcią spożywałoby nabiał o obniżonej alergenności.


Utworzenie polskiego rynku mleka A2 to szansa dla polskich hodowców i przetwórców. Na rynku amerykańskim produkty z mleka A2 osiągają ceny prawie trzykrotnie wyższe niż produkty konwencjonalne. Taka perspektywa daje nadzieję zarówno na istotne podniesienie opłacalności produkcji mleczarskiej w Polsce, jak i większe możliwości eksportowe. Mimo że surowiec ten nie jest jeszcze powszechnie dostępny na sklepowych półkach, wyniki przeprowadzonego na przełomie lutego i marca br. badania [1] wskazują na wysoki potencjał rozwoju rynku mleka A2 w Polsce oraz szansę na jego pozytywny odbiór przez konsumentów. Po zapoznaniu się z zaletami i właściwościami mleka A2 blisko 60 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zakupiłoby mleko lub produkty niepowodujące dolegliwości żołądkowych i trawiennych, a co trzeci respondent byłby skłonny zapłacić więcej za tego rodzaju produkty.

 

W lutym br. ruszyła II edycja współfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka projektu „A2A2 – nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”, realizowanego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym celem kampanii jest przekazanie wiedzy na temat szczególnych właściwości mleka A2 oraz przekonanie zarówno hodowców, jak i konsumentów, że jest ono wartościową alternatywą dla diety bezmlecznej. Podczas pierwszej edycji projektu, do której zgłosiło się 431 hodowców, zrealizowano m.in. badania pilotażowe, które miały na celu ocenę potencjału produkcji mleka A2 w Polsce, a także utworzenie subpopulacji produkcyjnej, składającej się wyłącznie z krów o genotypie A2A2 oraz populacji zapasowej z krowami o genotypie A1A2. Jak podkreśla Marta Gozdek, Kierownik Laboratorium Genetyki Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dotychczasowe efekty genotypowania stad okazały się bardzo zadowalające:
Spośród 14 304 przebadanych samic aż 48 proc. jest tzw. subpopulacją produkcyjną, czyli ma pożądany genotyp A2A2. Niewiele mniej – bo ok. 42 proc. – genotyp A1A2 (subpopulacja zapasowa, będąca źródłem materiału genetycznego dla subpopulacji produkcyjnej), natomiast tylko około 9 proc. badanej populacji ma genotyp A1A1. W ramach projektu przebadane zostały samice siedmiu ras. Zdecydowana większość z nich to jałówki rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz czerwono-białej. Wśród najliczniejszej grupy (HF odmiana czarno-biała) prawie połowa samic ma pożądany genotyp A2A2.
- komentuje Marta Gozdek.
Tak dobre wyniki genotypowania samic pozwalają z nadzieją myśleć o rozwoju rodzimego rynku mleka A2 i otwierają nowe perspektywy przed hodowcami bydła mlecznego – stąd decyzja o rozszerzeniu komunikacji w bieżącej edycji projektu „A2A2 – nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności”. Tegoroczne działania obejmują m.in. kontynuację edukacji hodowców w zakresie korzyści wynikających z genotypowania, dalsze genotypowanie samic, szerzenie wiedzy o mleku A2 wśród lekarzy, dietetyków i osób świadomych żywieniowo, a także budowanie świadomości na temat walorów mleka A2 wśród samych konsumentów.
 

Polscy konsumenci gotowi na mleko A2?

W ramach działań II edycji projektu, na przełomie lutego i marca br., niezależny dom bawadczy SW Research zrealizował na zlecenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ogólnopolskie badanie [2] opinii na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Mimo że mleko A2 nie jest dostępne w sprzedaży na rodzimym rynku, po zapoznaniu się z jego zaletami, blisko 60 proc. badanych zadeklarowało, że zakupiłoby nabiał niepowodujący dolegliwości żołądkowych i trawiennych, gdyby był dostępny na rynku. Co ciekawe, ponad 52 proc. ankietowanych, którzy na co dzień nie zmagają się z nietolerancją pokarmową, przyznało, że chętniej wybrałoby do spożycia mleko i wytworzone z niego produkty o obniżonej alergenności, gdyby tylko mieli taką możliwość. Co trzecia ankietowana osoba zadeklarowała również, że jest skłonna zapłacić więcej za tego rodzaju produkty.
Wyniki badania dają nadzieję na pozytywne przyjęcie mleka A2 przez konsumentów. Polska ma ogromny potencjał, by produkować ten surowiec. Pozwoliłby on dotrzeć polskim przetwórcom do większej grupy konsumentów – szczególnie tych, którzy z powodu nietolerancji pokarmowych rezygnują na co dzień z produktów mlecznych. W innych krajach ceny nabiału z mleka A2 są wyższe niż nabiału konwencjonalnego, a to przekłada się na opłacalność produkcji mleka. Prognozy rynkowe wskazują, że w roku 2026 światowy rynek mleka A2 może osiągnąć wartość 21,39 mld USD, co stanowi prawie czterokrotny wzrost względem 2018 roku (5,89 mld USD). Samo mleko A2 to w Polsce jeszcze niezagospodarowany obszar, za to dający możliwości rozwoju i perspektywy eksportowe, dlatego pragniemy zwiększyć świadomość Polaków na temat właściwości mleka A2. Liczymy, że nasz projekt, którego odbiorcami są zarówno hodowcy, przetwórcy, jak i sami konsumenci, znacznie przybliży nas do dnia, w którym mleko A2 zagości na polskich stołach
- komentuje Leszek Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

II edycja projektu „A2A2 – nowa droga produktów mlecznych – zastosowanie selekcji genomowej w produkcji żywności o obniżonej alergenności” wystartowała w lutym, a zakończy się w listopadzie br. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.

[1], [2] – Badanie „Spożywanie produktów mlecznych”, zrealizowane przez SW Reearch na zlecenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; metoda CAWI, N=1001, reprezentatywna grupa Polaków 18+, K i M; 27.02-03.03. 2023 r.